Bibiana Medialdea García

Directora general de consum

Funcions

La Direcció General de Consum és l’òrgan al qual correspon la proposta de regulació, en l’àmbit de les competències estatals, que incideixi en la protecció i la promoció dels drets dels consumidors i usuaris, l’establiment i l’impuls de procediments eficaços per a la seva protecció, la cooperació institucional interterritorial en la matèria, el foment de les associacions de consumidors i usuaris i el suport al Consell de Consumidors i Usuaris.

Formació acadèmica

Doctora en Economia per la Universitat Complutense de Madrid i experta en desigualtat cooperació i desenvolupament per la mateixa universitat.

Experiència professional

Professora d’Economia al Departament d’Economia Aplicada, Estructura i Història, Facultat d’Econòmiques i Empresarials (UCM), des del 2012 fins a l’actualitat.

Abans era professora a la Facultat d’Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Valladolid (UVA).

Així mateix, en la seva experiència professional ha estat coordinadora del Consell Acadèmic Assessor de l’Auditoria Ciutadana Municipal del Deute i les Polítiques Públiques de l’Ajuntament de Madrid (2016-2017), investigadora a l’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS), 2010-2011, investigadora a l’Institut d’Estudis Fiscals (IEF), Ministeri d’Economia i Hisenda, 2009-2010 i membre del consell de Redacció de “Claus de l’Economia Mundial”, Institut de Comerç Exterior (ICEX) i de l’Institut Complutense d’Estudis Internacionals (ICEI) entre 2003 i 2005.