Mikel Arana Echezarreta

Direcció General d’Ordenació del Joc

Funcions

La Direcció General d’Ordenació del Joc és l’òrgan al qual correspon l’exercici de les funcions de regulació, autorització, supervisió, coordinació, control i, si escau, sanció de les activitats de joc d’àmbit estatal.

Formació acadèmica

Màster Universitari en Drets Humans, Democràcia i Globalització per la UOC (Universitat Oberta de Catalunya).

MBA per la Universitat Carlos III de Madrid.

Llicenciatura en Dret per la Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Experiència professional

Té experiència al sector públic exercint càrrecs com el de director de serveis o dinamitzador d’emprenedoria al Govern Basc, i l’any 2009 va ser elegit parlamentari autonòmic per Guipúscoa.

Abans del seu nomenament com a director general d’ordenació del joc, ocupava el càrrec d’interventor a l’Oficina de Control Econòmic del Departament d’Hisenda i Economia del Govern Basc, activitat que compatibilitzava amb la de professor associat a la Universitat del País Basc.

Ha estat membre de:

  • Consell d’Administració d’ITZARRI (Entitat de Previsió Social Voluntària d’Ocupació).
  • Consell d’Administració d’EJIE-Societat Pública Informàtica del Govern Basc.
  • Consell d’Administració d’EITB (Ràdio Televisió Pública Basca).
  • Consell Assessor de Drogodependències com a representant del Parlament Basc.

Ressenya personal

Nascut a Ordizia el 1973