Rafael Escudero Alday

Secretari general de Consum i Joc

Funcions

La Secretaria General de Consum i Joc és l’òrgan directiu al qual correspon, sota la direcció superior de la persona titular del Ministeri, l’impuls i la coordinació de la política del Govern referent a la promoció de les polítiques de consum i joc, amb atenció a la garantia dels drets constitucionals i de l’interès general.

Correspon també a la Secretaria General de Consum i Joc la coordinació entre els òrgans directius que en depenen, així com l’impuls de la cooperació institucional interterritorial i la participació en els organismes internacionals i de la Unió Europea corresponents per raó de la matèria.

Formació acadèmica

Llicenciat en Dret (1992), doctor en Dret (1999) i Premi Extraordinari de Doctorat. Professor titular de Filosofia del Dret de la Universitat Carlos III de Madrid des del 2002.

Autor de nombrosos treballs acadèmics sobre drets humans, constitució i estat de dret: entre ells, autor de 6 monografies; coordinador de 12 llibres col·lectius, i autor de més de 25 articles en revistes de recerca.

Experiència professional

Director de l’Oficina de Drets Humans de l’Ajuntament de Madrid des de juny del 2017 fins al juny del 2019. Sent de nova creació, aquesta oficina va desenvolupar les tasques de supervisió, coordinació i seguiment de les polítiques municipals de drets humans.

Professor i conferenciant convidat en nombrosos centres i universitats espanyoles, europees i llatinoamericanes. Investigador principal de dos projectes d’R+D+I, concedits pel Ministeri de la Presidència (2011-2012) i el Ministeri d’Economia i Empresa (2016-2020). Participant habitual en programes de formació de diferents institucions públiques (entre d’altres, l’Escola del CGPJ, el Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals o el Centre Integral de Formació de l’Ajuntament de Madrid). Així mateix, és avaluador d’agències d’avaluació de la qualitat del sistema universitari (MINECO, ANEP, ANVUR Itàlia).

Ha format part d’òrgans de direcció i de representació en l’Administració, com el Consell de Govern de la Universitat Carlos III de Madrid (2008-2011 i 2014-2017) o la Junta de Personal Docent i Investigador d’aquesta universitat.