Serveis Centrals  

Pg. del Prado, 18-20

28071 - Madrid       Tel. 91 596 10 00

Direcció General de Consum

C/ Príncipe de Vergara, 54

28006 - Madrid       Tel. 91 431 24 53

Direcció General d’Ordenació del Joc

C/ Atocha, 3

28012 - Madrid       Tel.  91 571 40 80

Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició - (AESAN)  

C/ Alcalá, 56

28014 - Madrid       Telèfons