El Ministeri de Consum és el departament ministerial que assumeix les polítiques del Govern relatives a la protecció i la defensa dels drets dels consumidors, així com la regulació, l’autorització, la supervisió, el control i, si escau, la sanció de les activitats de joc d’àmbit estatal.

Titular: Alberto Garzón Espinosa

Organització

El Ministeri es compon dels òrgans següents:

 • Secretaria General de Consum i Joc, amb rang de sotssecretaria.
  • Direcció General de Consum (DGC).
   • Subdirecció General de Coordinació, Qualitat i Cooperació en Consum.
   • Subdirecció General d’Arbitratge i Drets del Consumidor.
  • Direcció General d’Ordenació del Joc (DGOJ).
   • Subdirecció General de Regulació del Joc.
   • Subdirecció General d’Inspecció del Joc.
 • Sotssecretaria de Consum.
  • Secretaria General Tècnica.