Correspon al Ministeri de Consum la proposta i execució de la política del Govern en matèria de consum i protecció dels consumidors i de joc.

Reial decret 495/2020, de 28 d’abril, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Consum i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.