Datu pertsonalen babesa

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduarekin bat etorriz (2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduaren eta datu horien zirkulazio askearen gainean pertsona fisikoak babesteari buruzkoa), eta 3/2018 Lege Organikoarekin bat etorriz (abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa), datu pertsonalak tratatzen dituen sektore publikoko agintari edo erakunde orok datu-babeserako ordezkari bat izendatu behar du.

Hauek dira datuak babesteko ordezkariaren eginkizunak:

  • Datu pertsonalen tratamenduaren erantzule eta arduradunari informazioa eta aholkuak ematea, baita dagozkien betebeharren tratamenduaz arduratzen diren langileei ere, datuak babesteko erregelamenduaren eta beste xedapen batzuen arabera.
  • Datuak babesteko araudi erregulatzailean xedatutakoa eta datuen tratamenduaren erantzule eta arduradunaren politikak betetzen direla gainbegiratzea.
  • Eskatzen zaion aholkularitza eskaintzea datu pertsonalen babesari buruzko eraginaren ebaluazioari dagokionez.
  • Datuak Babesteko Espainiako Agentziarekin (AEPD) lankidetzan aritzea eta harekin harremanetarako puntua izatea.
  • Interesdunek AEPDn errekurtsoa jarri aurretik aukerako erreklamazioa aurkezten badiote, esku hartzea.
  • Interesdunen galderei erantzutea, haien datu pertsonalen tratamenduari eta eskubideak erabiltzeari dagokienez, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren babesean.

Kontsumo Ministerioan, Datuak Babesteko Ordezkariaren (DPD) eginkizunak, atxikitako erakunde autonomoak eta Elikagaien Segurtasunerako eta Nutriziorako Espainiako Agentzia (AESAN) barne, Informazioaren Teknologien eta Zerbitzuen Dibisioak hartu ditu bere gain, Kontsumorako Idazkariordetzaren mende dagoena (C/Atocha 3, 28012 Madril),  DPD@consumo.gob.es

Edozein pertsonak eskubidea du Kontsumo Ministerioko organo eta unitateek bere datuen tratamenduei buruz informazioa lortzeko. Zure datu pertsonalak tratatzeari edo eskubideak erabiltzeari buruzko kontu guztiei dagokienez, Kontsumo Ministerioko Datuak Babesteko ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke.

Tratamenduaren arduradunaren aurrean datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta eramateko eskubideak, tratamendua mugatzeko eta aurka egiteko eskubideak, baimena kentzeko eta, eskaera bidez, datuen tratamendu automatizatu soilean oinarritutako erabakiak ez hartzeko eskubideak erabil ditzakezu.

Horrez gain, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazioak egiteko eskubidea duzu, C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRIL.