Declaració d’accessibilitat

El Ministeri de Consum s’ha compromès a fer accessible aquest lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 ateses les excepcions i la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Falta de conformitat amb el RD 1112/2018 Al portal hi pot haver continguts en altres idiomes en què no està etiquetat correctament el canvi d’idioma
 • Càrrega desproporcionada No aplicable
 • Contingut que no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
   

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració d’accessibilitat va ser preparada el 4 de febrer de 2020.

El mètode emprat per a aquesta declaració ha estat una autoavaluació realitzada pel mateix Ministeri.

Última revisió de la declaració: 4 de febrer de 2020

Observacions i dades de contacte

Podeu fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018), com per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

a través del correu electrònic dtsi@consumo.gob.es Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Divisió de Tecnologies i Serveis de la Informació del Ministeri de Consum.

Procediment d’aplicació

El procediment de reclamació recollit a l’article 13 del RD 1112/2018 va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

Aquest lloc web:

 • s’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i les normatives vigents en relació amb l’accessibilitat, complint els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l’especificació de les Pautes d’accessibilitat al contingut al web (WCAG 2.1)
 • compleix els requisits de la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018
 • està dissenyat per a la seva correcta visualització en dispositius d’escriptori, tauleta i mòbils per a una resolució mínima de 1.280x1.024
 • s’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS 3 per al seu disseny
 • està dissenyat per al seu ús amb JavaScript no intrusiu i ofereix, en cas que el navegador no l’admeti, la seva corresponent alternativa no JavaScript

Mida del text

S’han utilitzat fonts amb mides relatives, de manera que si l’usuari prefereix una font més gran la pot seleccionar a través de les opcions de mida de text de l’explorador, generalment Ctrl+ (control més) per ampliar, Ctrl- (control menys) per reduir.

Estructura de les pàgines

Aquest portal està dissenyat amb un format comú per a totes les pàgines, de forma que la familiarització amb el seu contingut sigui senzilla per aconseguir una millor navegació per a les persones que necessiten Ajuda tècnica.

Les pàgines es componen, a grans trets, de les zones següents:

 • Capçalera, amb accés a la pàgina d’inici, mapa del lloc, formulari de contacte, accés a les versions cooficials, cercador avançat i xarxes socials
 • Menú principal de navegació, amb les opcions principals del web
 • Zona central de continguts que variarà en funció de si la pàgina és la pàgina principal del lloc, una subhome, sumari, document o cercador avançat
 • Peu, en el qual s’inclou la informació del Ministeri.