Perfil del contractant

El Ministeri de Consum, seguint les directrius de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, posa a disposició dels ciutadans la informació i els documents relatius a expedients de contractació en format obert i reutilitzable, accessible durant un període no inferior a cinc anys.

La informació respecte a licitacions i plecs del Ministeri, així com la informació corresponent a les adjudicacions i formalitzacions, es publica a la pàgina  plataforma de contractació del sector públic.

Per a més informació, les licitacions dels diferents òrgans de contractació del departament estan disponibles als enllaços següents:

Altres òrgans amb perfil de contractant

Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN)